GLIMS AVKOMMOR

2010

               ÄNGLA                         

 

Stoföl efter vår egen Julia 22534

 

 

Ängla premiering 2012 88987=40p

 

 

 

 

 

 

 

 

Ängla premiering 2011 88987=40p

 

 

 

 

 

 

ÄNGLA  Diplomsto 2013

98887 =40p

 

 

 

 

 

                                                                        2012

 

 

GLANS

Glans hingstföl efter vår egen Julia 23354

Glans 5 månader

 

 

 

 

Glans har nu blivit 3 månader

Glans 

premierad 2013 88877 =38p

 

 

 

 

VEGA

Vega stoföl efter Vanja 22-05-0028

 

 

 

 

 

VEGA

 

 

 

GRANIT

Granit hingstföl efter Dimona 22-03-0118

Granit har nu blivit 2 månader

 

 

 

 

Dimonas föl Granit

GRANIT Premierad 2013

98887= 40p

 

 

GRANE

Grane hingstföl efter Julia 23199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

                                                                        2013      

 

ÄLVA

Älva stoföl efter Julia 23454

 

 

 

Älva 4 månader

 

stoföl efter Julia 23199        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim

      

Tim hingstföl efter Wallarps Bjeller Tösen 22-09-0118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella   

Stella stoföl efter Saga 23401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Tillbaka